@ECHO off
CLS

REM BatchGemist versie 1.51
REM 
REM  Veranderingslogboek:
REM   26-10-2016 v1.51:
REM    - Ondersteuning voor Collegerama TU Delft verwijderd i.v.m. copyright van het
REM     beeldmateriaal.
REM    - NPO extractor: Spaties in videolink van videofragmenten verholpen, waardoor ze nu wel
REM     zijn te downloaden / af te spelen. Extra beschikbaarheids controle toegevoegd voor
REM     videofragmenten die uiteindelijk toch niet beschikbaar zijn.
REM   16-10-2016 v1.5:
REM    [Batch code]
REM     - Onder :Input waar mogelijk 'GOTO'-commando's onderaan in IF-statement ondergebracht.
REM     - :Formats sterk geoptimaliseerd door veel van de speciale queries onderaan bij de
REM      desbetreffende extractors onder te brengen.
REM     - Onder :Task extra IF-statement toegevoegd voor de twee extractors die Youtube-links
REM      teruggeven. Omdat mijn script het downloaden van Youtube-links niet ondersteunt, wordt
REM      deze vraag in dit geval overgeslagen.
REM     - Onder :Task extra IF-statement toegevoegd voor oude 'Silverlight' videostreams, omdat
REM      deze geen fragment selectie in de videolink ondersteunen.
REM     - Aan :Download de mogelijkheid toegevoegd om ondertiteling van de NPO te muxen.
REM     - Onder :Download de FFMpeg-commando '-user_agent', om rtlXL's progressieve videostreams
REM      te kunnen downloaden, verwijderd. Voor andere websites gaf dit teveel problemen. Omdat
REM      bij rtlXL's progressieve videostreams het nog wel eens gebeurd dat het beeld en geluid
REM      niet synchroon lopen, heeft het downloaden van de dynamische videostreams sowieso de
REM      voorkeur.
REM     - Door betere tekencodering detectie in Xidel 0.9.4. is 'CHCP' overbodig geworden.
REM     - Waar nodig extra 'ENDLOCAL'-commando's toegevoegd, omdat in een bepaalde situatie niet
REM      alle variabelen waren gereset.
REM    [Xidel queries]
REM     - Queries geüpdate in lijn met versie 0.9.4.
REM     - ALLE websites opnieuw nagelopen!
REM     - Formaat selectie verbeterd: Bij iedere extractor is de volgorde van beschikbare
REM      formaten nu eerst progressief en dan dynamisch. En per variant is de kwaliteit
REM      oplopend.
REM     - Bestandsnaamgeving verbeterd, waardoor aanhalings- en uitroeptekens nu wel goed worden
REM      verwerkt in de bestandsnaam.
REM     - NPO_meta extractor uitgebreide bestandsnaamgeving gegeven. Hierdoor zijn de
REM      naar-NPO_meta-verwijzende-extractors alleen nog verantwoordelijk voor het achterhalen
REM      van de programma ID en eventueel de datum.
REM     - NPO extractor: Sterk geoptimaliseerd en teruggebracht tot twee queries. Extra
REM      beschikbaarheids controles toegevoegd. Alleen de beveiligde progressieve
REM      videofragmenten geen nu nog door de resolver. 'Silverlight' videostream controle
REM      voorheen onder :Formats nu geïntegreerd.
REM     - rtlXL extractor: De bestandsnaamgeving combineert nu de originele datum en niet die
REM      van de herhaling. Extra controle toegevoegd voor als de 720p progressieve videostream
REM      niet beschikbaar is.
REM     - Kijk extractor: Gerepareerd en extra beschikbaarheids controle toegevoegd.
REM     - NPO Doc extractor hernoemt naar 2Doc.
REM     - Schooltv extractor: Gerepareerd.
REM     - NOS extractor: Gerepareerd en ondersteuning toegevoegd voor artikelen met meerdere
REM      video's.
REM     - EenVandaag extractor: Ondersteuning toegevoegd voor complete uitzendingen.
REM     - 101TV extractor: Gerepareerd en ondersteuning toegevoegd voor Youtube-links.
REM     - Alle regionale omroep extractors: Gerepareerd, sterk geoptimaliseerd en bijna allemaal
REM      ondersteunen ze nu livestreams, uitzendingen en artikelen al dan niet met meerdere
REM      video's.
REM     - Telegraaf extractor: Gerepareerd en ondersteuning toegevoegd voor dynamische
REM      videostreams.
REM     - Nickelodeon: De bestandsnaamgeving combineert nu de originele datum en niet die van de
REM      herhaling.
REM     - Ketnet extractor: De bestandsnaamgeving combineert nu een datum.
REM     - Disney extractor: Gerepareerd en samengevoegd. De bestandsnaamgeving combineert nu een
REM      datum. Beschikbaarheids controle voorheen onder :Formats nu geïntegreerd.
REM     - Cartoon Network extractor: De bestandsnaamgeving combineert nu een datum.
REM      Beschikbaarheids controle voorheen onder :Formats nu geïntegreerd.
REM     - Dumpert extractor: Youtube-link controle voorheen onder :Formats nu geïntegreerd.
REM     - Comedy Central extractor: Bestandsnaamgeving verbeterd.
REM     - Funny Clips extractor: De bestandsnaamgeving combineert nu een datum.
REM     - MTV extractor: Bestandsnaamgeving verbeterd.
REM     - Tweakers extractor: Gerepareerd, bestandsnaamgeving verbeterd en ondersteuning
REM      toegevoegd voor artikelen/reviews met meerdere video's.
REM     - Collegerama TU Delft extractor: Ondersteuning toegevoegd voor colleges met meerdere
REM      video's.
REM     - Ondersteuning toegevoegd voor: Andere Tijden, Willem Wever, NOS Livestreams,
REM      101TV Livestream, http://rtl.nl/#!/... en FOX Sports.
REM   25-04-2016 v1.41:
REM    - Gerepareerd: rtlXL 720p progressieve videostream, niet meer werkende videolink in Disney
REM     videoclips extractor en naam video in Disney- en Cartoon Network extractor.
REM    - :Download opgeschoond.
REM   30-03-2016 v1.4:
REM    - Xidel queries geüpdate in lijn met versie 0.9.1.20160322.
REM    - Disney extractor geoptimaliseerd en is nu af. Tijdelijke oplossing aan :Formats
REM     toegevoegd voor het downloaden van de progressieve videostreams.
REM     LET OP: voor het downloaden van de dynamische videostreams is FFMpeg ná 16 maart nodig!
REM    - Ondersteuning toegevoegd voor: Cartoon Network.
REM    - Samenvoeging programmalink controle NPO en NPOLive teniet gedaan en een aparte regel
REM     voor de livestream van NPO 3 toegevoegd, omdat deze voor problemen bleef zorgen.
REM     Hierdoor :NPO_meta en :NPOLive_meta ook geüpdate.
REM    - NOS- en 101TV extractor geoptimaliseerd door beter inzicht in Xidel's mogelijkheden.
REM    - NPO extractor geoptimaliseerd en, dankzij een nieuwe versie van Xidel, uitgebreid met
REM     een extra beschikbaarheids controle. Ook procenttekens in gecodeerde videolinks worden
REM     nu goed weergegeven.
REM    - rtlXL extractor gerepareerd: Samenstelling videolink progressieve videostreams. Extra
REM     FFMpeg parameter aan :Download toegevoegd voor het kunnen downloaden van de dynamische
REM     videostreams.
REM    - Kijk extractor uitgebreid met ondersteuning voor progressieve videostreams.
REM    - Gerepareerd: Niet meer werkende Tweakers extractor, kleine foutjes in :Formats,
REM     :Download en in de AT5 Gemist-, RTV Utrecht Gemist- en RTV Utrecht Nieuws extractor.
REM   10-02-2016 v1.3:
REM    - Ondersteuning toegevoegd voor: NOS, 101TV, RTL Nieuws, alle regionale omroepen(!) en
REM     Disney uitzendingen.
REM     LET OP: Ondersteuning voor Disney uitzendingen is nog in ontwikkeling!
REM    - Alle andere websites opnieuw nagelopen, sterk geoptimaliseerd, ondersteuning uitgebreid
REM     en waar mogelijk bij :Input ondergebracht.
REM    - NPO extractor grondig aangepakt waardoor nog meer video's worden ondersteund, waaronder
REM     beveiligde progressieve videofragmenten. Op nos.nl, waar ze ook voorkomen, worden ze ook
REM     ondersteund.
REM    - Programmalink controle van NPO en NPOLive samengevoegd met prid-check, vanwege de
REM     livestream van NPO 3, die als enige 'live' niet in de url heeft.
REM    - Gerepareerd: Escape characters in videolinks van Collegerama TU Delft.
REM    - De :Formats_xxx subroutines teruggebracht tot één grote.
REM    - Overzicht ondersteunde websites onder :Help ingekort.
REM   15-11-2015 v1.2:
REM    - Ondersteuning toegevoegd voor: NPO Doc, Eenvandaag, Telegraaf en Disney videoclips.
REM    - Door ondersteuning van Telegraaf, :Formats_json2 aangemaakt en :Tweakers ondergebracht
REM     bij :Input.
REM    - Door ondersteuning van Eenvandaag, tijdcode-calculaties voor :NPO videofragmenten aan
REM     Xidel overgelaten.
REM    - NPO extractor opgedeeld in :NPO_meta en :NPO.
REM    - Extra FOR-loop toegevoegd voor eventueel achtervoegsel in rtl-embed-link.
REM   04-10-2015 v1.1:
REM    - Script aanzienlijk verkort door websites en veel voorkomende functies onder te verdelen
REM     in aparte subroutines.
REM    - Ondersteuning toegevoegd voor: Ketnet en 24Kitchen.
REM    - RTVNoord-, RTVDrenthe- en RTVDrenthe_Live extractor vernieuwd.
REM   29-09-2015 v1.0:
REM    - Eerste versie.
REM 
REM BatchGemist is geschreven door Reino Wijnsma.
REM http://rwijnsma.home.xs4all.nl/uitzendinggemist/batchgemist.htm

REM Venster (buffer)grootte en kleur wijzigen (https://stackoverflow.com/a/13351373)
MODE con: cols=100 lines=32
COLOR 1f
FOR /F "tokens=4,5 delims=[.XP " %%A IN ('VER') DO (
  IF %%A.%%B LSS 6.1 (
    FOR /F "tokens=3" %%A IN ('REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1" /v Install ^| FIND "Install"') DO (
      IF NOT "%%A"=="0x1" (
        TITLE BatchGemist 1.51
        ECHO Venster buffergrootte niet kunnen wijzigen, omdat PowerShell niet is ge‹nstalleerd.
        ECHO PowerShell 2.0 voor Windows XP: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16818
        ECHO PowerShell 2.0 voor Windows Vista x86: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9864
        ECHO PowerShell 2.0 voor Windows Vista x64: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9239
        ECHO.
        ECHO.
      ) ELSE (
        powershell -command "&{$H=get-host;$W=$H.ui.rawui;$B=$W.buffersize;$B.width=100;$B.height=1024;$W.buffersize=$B;$W.windowtitle='BatchGemist 1.51';}"
      )
    )
  ) ELSE (
    powershell -command "&{$H=get-host;$W=$H.ui.rawui;$B=$W.buffersize;$B.width=100;$B.height=1024;$W.buffersize=$B;$W.windowtitle='BatchGemist 1.51';}"
  )
)

REM ================================================================================================

:Check
SET xidel="xidel.exe"
SET ffmpeg="ffmpeg.exe"

SET check=
IF NOT EXIST %xidel% (
  SET check=1
  ECHO %xidel% niet gevonden.
)
IF NOT EXIST %ffmpeg% (
  SET check=1
  ECHO %ffmpeg% niet gevonden.
)
IF NOT EXIST %SystemRoot%\System32\clip.exe (
  SET check=1
  ECHO "clip.exe" niet gevonden.
)

IF DEFINED check (
  ECHO.
  PAUSE
  GOTO Help
)

SET "XIDEL_OPTIONS=--silent"
SET xidel_esc=%xidel:"=\"%
SET xidel_esc=%xidel_esc:,=^,%
GOTO Input

REM ================================================================================================

:Input
ENDLOCAL
SETLOCAL
ECHO Voer programmalink in (of 'h' voor hulp):
SET /P url=
IF /I "%url%"=="h" GOTO Help
IF "%url%"=="" GOTO :EOF
IF NOT "%url: =%"=="%url%" (
  ECHO.
  ECHO Spaties in programmalink niet toegestaan.
  ECHO.
  ECHO.
  GOTO Input
) ELSE IF NOT "%url:npo.nl/live=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "prid:=//@data-prid" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPOLive_meta
) ELSE IF "%url%"=="http://www.npo.nl/npo3" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "prid:=//@data-prid" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPOLive_meta
) ELSE IF NOT "%url:npo.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "prid:=extract($url,'.+/(.+\d+)',1),date:=replace($url,'.+?(\d+)-(\d+)-(\d+).+','$1$2$3')" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPO_meta
) ELSE IF NOT "%url:gemi.st=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "prid:=extract($url,'.+/(.+\d+)',1),date:=replace($url,'.+?(\d+)-(\d+)-(\d+).+','$1$2$3')" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPO_meta
) ELSE IF NOT "%url:2doc.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "prid:=(//@data-media-id)[1],date:=replace((//@datetime)[1],'(\d+)-(\d+)-(\d+)','$3$2$1')" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPO_meta
) ELSE IF NOT "%url:anderetijden.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "prid:=(//@data-prid)[1]" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPO_meta
) ELSE IF NOT "%url:schooltv.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "prid:=//div/@data-mid,date:=replace(//dd[span[@property='datePublished']],'(\d+)-(\d+)-(\d+)','$1$2$3')" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPO_meta
) ELSE IF NOT "%url:willemwever.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "prid:=//script/extract(.,'prid: \"(.+^)\"',1)[.]" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPO_meta
) ELSE IF NOT "%url:nos.nl/livestream=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "name:=concat(//h1,replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)',' - Livestream ($1$2$3)')),pjson:=serialize-json({'stream':string(//@data-stream)})" -d "{$pjson}" "http://www-ipv4.nos.nl/livestream/resolve/" -f "{'data':substring-before($json/url,'p&callback'),'input-format':'json'}" -f "$json" --xquery "json:=[{'format':'meta','url':substring-before($url,'?')},tail(tokenize($raw,'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.'),extract(.,'(.+m3u8)',1))}],let $a:=($json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format!='meta']/format order by $x return $x) return (formats:=join($a,', '),best:=$a[last()])" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:nos.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "if (//div[@class='video-play']) then if (count(//div[@class='video-play'])=1) then doc(//div[@class='video-play']/a/@href)/(name:=concat('NOS - ',replace(//meta[@property='og:title']/@content,'["']',''''''),replace(//@datetime,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),json:=[//source/{'format':replace(@data-label,'.+?(\d+).','mp4-$1'),'url':if (contains(@src,'content-ip')) then system(x'xidel-0.9.5.4998.exe -d \"[{{{{\\\"file\\\":\\\"{@src}\\\"}}}}]\" \"http://nos.nl/video/resolve/\" -e \"$json(^)/file\"') else @src}]) else json:=[//div[@class='video-play']/a/doc(@href)/{position()||'e':{'name':concat('NOS - ',replace(//meta[@property='og:title']/@content,'["']',''''''),replace(//@datetime,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),'formats'://source/{'format':replace(@data-label,'.+?(\d+).','mp4-$1'),'url':if (contains(@src,'content-ip')) then system(x'xidel-0.9.5.4998.exe -d \"[{{{{\\\"file\\\":\\\"{@src}\\\"}}}}]\" \"http://nos.nl/video/resolve/\" -e \"$json(^)/file\"') else @src}}}] else (name:=concat('NOS - ',if (//meta[@property='og:title']) then replace(//meta[@property='og:title']/@content,'["']','''''') else substring-after(//h1,'NOS '),replace(//@datetime,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),json:=[//source/{'format':replace(@data-label,'.+?(\d+).','mp4-$1'),'url':if (contains(@src,'content-ip')) then system(x'xidel-0.9.5.4998.exe -d \"[{{{{\\\"file\\\":\\\"{@src}\\\"}}}}]\" \"http://nos.nl/video/resolve/\" -e \"$json(^)/file\"') else @src}]),if ($json(1)/format) then let $a:=for $x in $json()/format order by $x return $x return (formats:=join($a,', '),best:=$a[last()]) else videos:=join($json()(),', ')" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:eenvandaag.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "prid:=//script/extract(.,'prid: \"(.+^)\"',1)[.],if (not(contains($url,'broadcast'))) then (name:=concat('EenVandaag - ',replace(//meta[@name='twitter:title']/@content,'["']',''''''),replace(//meta[@name='twitter:player:stream']/@content,'.+std\.(\d{4})(\d{2})(\d{2}).+',' ($3$2$1)')),//script/json(extract(.,'options: (.+?\})',1,'s'))/(ss:=startAt,to:=endAt,t:=($to)-($ss)),pubopties:=json(extract(unparsed-text(concat('http://e.omroep.nl/metadata/',$prid)),'\((.+)\)',1))/pubopties) else ()" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
  IF DEFINED pubopties (
    GOTO NPO
  ) ELSE (
    GOTO NPO_meta
  )
) ELSE IF NOT "%url:www.101.tv/live=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -f "(//@data-src)[1]" -e "prid:=//script/extract(.,'prid: \"(.+^)\"',1)[.]" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPOLive_meta
) ELSE IF NOT "%url:www.101.tv=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "if (//p/iframe) then _url:=replace(//p/iframe/@src,'.+/(.+)','https://youtu.be/$1') else doc(concat('http://media.bnn.nl/video/',extract($url,'.+/(.+)',1),'/bnntv')) ! (name:=concat('101TV - ',//title),_url:=//file)" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:rtlxl.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F %%A IN ("%url%") DO SET "uuid=%%~nA"
  GOTO rtlXL
) ELSE IF NOT "%url:rtl.nl/#!=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% -e "uuid:=json(concat('http://rtl.nl/api/v3/item/',extract('%url%','.+/((\w+-){4}[^-]+)',1)))//ExternalId" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO rtlXL
) ELSE IF NOT "%url:rtl.nl/system/videoplayer=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% -e "uuid:=extract('%url%/','=(.+?)/',1)" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO rtlXL
) ELSE IF NOT "%url:rtlnieuws.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% --user-agent "BatchGemist 1.51" "%url%" -e "uuid:=extract(//div[@class='videoContainer']//@src,'=(.+)/',1)" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO rtlXL
) ELSE IF NOT "%url:www.kijk.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -f "replace(replace(//meta[@property='og:video']/@content,'federated_f9','htmlFederated'),'videoId','@videoPlayer')" --xquery "json(extract(//body,'experienceJSON = (.+\});',1))/(if (.//mediaDTO) then .//mediaDTO/(name:=customFields/concat(if (sbs_station='veronicatv') then 'Veronica' else upper-case(sbs_station),' - ',sbs_program,replace(sko_dt,'(\d{4})(\d{2})(\d{2})',' ($3$2$1)')),json:=[let $a:=(renditions)()[size=0]/defaultURL return ({'format':'meta','url':$a},tail(tokenize(unparsed-text($a),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$a),extract(.,'(.+m3u8)',1))}),json(concat('http://hbb.sbs6.nl/backend/veamerapi/index/method/video/brightCoveId/',id))/(videos)() ! {'format':replace(.,'.+-(\d+).+\.(.+)','$2-$1'),'url':.}],let $b:=($json()[contains(format,'mp4')]/format,$json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()])) else())" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.omropfryslan.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "if (contains($url,'live')) then let $a:=json(doc(//script/extract(.,'playlist: \"(.+^)\"',1)[.]))(2)/(sources)() return (name:=concat(substring-before(//meta[@itemprop='name']/@content,'TV'),replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','- Livestream ($1$2$3)')),json:=[doc($a[type='rtmp']/file)//video/{'format':concat('rtsp-',@system-bitrate idiv 1000),'url':concat(replace(//@base,'rtmp','rtsp'),@src)},let $b:=$a[type='hls']/file return ({'format':'meta','url':$b},tail(tokenize(unparsed-text($b),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$b),extract(.,'(.+m3u8)',1))})],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format) else let $a:=replace(//meta[@property='article:published_time']/@content,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)') return let $b:=//script/json(extract(.,'(\{\"sources\".+?)\)',1,'s')[.]) return if (count($b)=1) then (name:=concat('Omrop Fryslân - ',if (contains($url,'utstjoering')) then substring-before(//meta[@itemprop='name']/@content,' fan') else replace($b//idstring,'"',''''''),$a),json:=[$b/(sources)()/{'format':replace(label,'(\d+).','mp4-$1'),'url':file}],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format) else (json:=[$b/{position()||'e':{'name':concat('Omrop Fryslân - ',replace(.//idstring,'"',''''''),$a),'formats':(sources)()/{'format':replace(label,'(\d+).','mp4-$1'),'url':file}}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.rtvnoord.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "if (contains($url,'livetv')) then (name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','RTV Noord - Livestream ($1$2$3)'),let $a:=doc(doc(doc(//iframe/@src)//@src)/extract(.,'\"playlist\": \"(.+^)\",',1))//@file return json:=[{'format':'meta','url':$a},tail(tokenize(unparsed-text($a),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$a),extract(.,'(.+m3u8)',1))}],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format) else let $a:=replace(//@datetime,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)') return let $b:=//div[@data-button='player-still-overlay icon-play'] return if (count($b)=1) then (name:=if (//meta[@property='og:type']/@content='video:episode') then concat('RTV Noord - ',//div[@class='media-details']/h3,replace(//@data-media,'.+?/(\d+).{3}(\d{2})(\d{2}).+',' ($3$2$1)')) else concat('RTV Noord - ',replace($b/@title,'["']',''''''),$a),_url:=$b/@data-media) else (json:=[$b ! {position()||'e':{'name':concat('RTV Noord - ',replace(@title,'["']',''''''),$a),'url':@data-media}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.rtvdrenthe.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "let $a:=//meta[@property='og:type']/@content return let $b:=replace(//@datetime,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)') return let $c:=//div[@data-button='player-still-overlay icon-play'] return if (count($c)=1) then if ($a) then (name:=if ($a='video:episode') then concat('RTV Drenthe - ',//div[@class='media-details']/h3,replace(//@data-media,'.+?(\d{4})(\d{2})(\d{2}).+',' ($3$2$1)')) else concat('RTV Drenthe - ',replace($c/@title,'["']',''''''),$b),_url:=$c/@data-media) else (name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','RTV Drenthe - Livestream ($1$2$3)'),_url:=concat(resolve-uri('.',//@data-media),extract(unparsed-text(//@data-media),'(.+m3u8)',1))) else (json:=[$c ! {position()||'e':{'name':concat('RTV Drenthe - ',replace(@title,'["']',''''''),$b),'url':@data-media}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.rtvnh.nl/live/tv=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','RTV NH - Livestream ($1$2$3)'),let $a:=json(replace(replace(//script/extract(.,'sources: (.+),\s+\]',1,'s')[.],',\s+\}','}'),'rtmp','rtsp')||']')() return json:=[$a[type!='hls']/{'format':replace(file,'(.+?):.+(.)','$1-$2'),'url':file},{'format':'meta','url':$a[type='hls']/file},tail(tokenize(unparsed-text($a[type='hls']/file),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$a[type='hls']/file),extract(.,'(.+m3u8)',1))}],let $b:=($json()[contains(format,'rtsp')]/format,$json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()])" --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.rtvnh.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "let $a:=replace(//meta[@property='article:published_time']/@content,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)') return let $b:=[if (//div/@data-video) then //div/@data-video ! {'name':concat('RTV NH - ',//meta[@property='og:title']/@content,$a),'id':.} else (),if (//@class='video-container') then //div[@class='video-container']/{'name':if (contains($url,'gemist')) then concat('RTV NH - ',//div[@class='banner_label'],replace(//a[@class='video-player']/@href,'.+?(\d+)/(\d+)/(\d+).+',' ($3$2$1)')) else concat('RTV NH - ',//script/extract(.,'title.+: (.+)''',1)[.],$a),'id':substring-after(@id,'video')} else (),if (//iframe) then //iframe/{'name':concat('RTV NH - ',//meta[@property='og:title']/@content,$a),'id':substring-after(@src,'=')} else ()] return if (count($b())=1) then $b()/(name:=name,json:=doc(concat('http://www.rtvnh.nl/media/smil/video/',id))/[//@src ! {'format':concat('rtsp-',extract(.,'_(\d+)',1)),'url':concat(replace(//@base,'rtmp','rtsp'),substring-after(.,'mp4:'))},//@src ! {'format':extract(.,'_(\d+)',1),'url':let $c:=concat(replace(replace(//@base,'rtmp','http'),':\d+',''),substring-after(.,'mp4:'),'/playlist.m3u8') return concat(resolve-uri('.',$c),extract(unparsed-text($c),'(.+m3u8)',1))}],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format) else (json:=[$b()/{position()||'e':{'name':name,'formats':doc(concat('http://www.rtvnh.nl/media/smil/video/',id))/[//@src ! {'format':concat('rtsp-',extract(.,'_(\d+)',1)),'url':concat(replace(//@base,'rtmp','rtsp'),substring-after(.,'mp4:'))},//@src ! {'format':extract(.,'_(\d+)',1),'url':let $c:=concat(replace(replace(//@base,'rtmp','http'),':\d+',''),substring-after(.,'mp4:'),'/playlist.m3u8') return concat(resolve-uri('.',$c),extract(unparsed-text($c),'(.+m3u8)',1))}]}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF "%url%"=="http://www.omroepflevoland.nl/kijken" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','Omroep Flevoland - Livestream ($1$2$3)'),json:=[for $x in reverse(json(//script/extract(.,concat((//div[@class='jwplayercontainer'])[1]//@id,'.+sources:(.+?\])'),1,'s')[.])()) return (if (ends-with($x/file,'m3u8')) then tail(tokenize(unparsed-text($x/file),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$x/file),extract(.,'(.+m3u8)',1))} else {'format':replace(replace($x/file,'(.+?):.+\.(.+)','$1-$2'),'rtmp','rtsp'),'url':replace($x/file,'rtmp','rtsp')})],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format" --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.omroepflevoland.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "let $a:=if (contains($url,'kijken')) then (//div[@class='jwplayercontainer'])[1] else //div[@class='jwplayercontainer'][@onclick] return if (count($a)=1) then (name:=concat('Omroep Flevoland - ',if (contains($url,'kijken')) then //meta[@name='keywords']/@content else extract($a/@data-video-name,'.+?- (.+) -',1),replace(//meta[@property='article:published_time']/@content,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),json:=[for $x in tail(reverse(json(//script/extract(.,concat($a/div/@id,'.+sources:(.+?\])'),1,'s')[.])())) return (if (ends-with($x/file,'m3u8')) then ({'format':'meta','url':$x/file},tail(tokenize(unparsed-text($x/file),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$x/file),extract(.,'(.+m3u8)',1))}) else ('laag','middel','hoog') ! {'format':concat('mp4-',.),'url':replace($x/file,'middel',.)})],let $b:=($json()[contains(format,'mp4')]/format,$json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()])) else (json:=[for $x at $i in $a return {$i||'e':{'name':concat('Omroep Flevoland - ',extract($x/@data-video-name,'.+?- (.+) -',1),replace(//meta[@property='article:published_time']/@content,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),'formats':for $y in tail(reverse(json(//script/extract(.,concat($x/div/@id,'.+sources:(.+?\])'),1,'s')[.])())) return (if (ends-with($y/file,'m3u8')) then ({'format':'meta','url':$y/file},tail(tokenize(unparsed-text($y/file),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$y/file),extract(.,'(.+m3u8)',1))}) else ('laag','middel','hoog') ! {'format':concat('mp4-',.),'url':replace($y/file,'middel',.)})}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.rtvoost.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "let $a:=//meta[@property='og:type']/@content return let $b:=replace(//meta[if (@property='video:release_date') then @property='video:release_date' else @property='article:published_time']/@content,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)') return let $c:=//script/extract(.,'\$\.ajax\(\"(.+^)\"',1)[.] return if (count($c)=1) then (if ($a='video.other') then (name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','RTV Oost - Livestream ($1$2$3)'),let $d:=json($c)//file return json:=[{'format':'meta','url':$d},tail(tokenize(unparsed-text($d),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$d),extract(.,'(.+m3u8)',1))}]) else (name:=concat('RTV Oost - ',if ($a='video.episode') then extract(//meta[@property='og:title']/@content,'(.+) van \d+',1) else //meta[@property='og:title']/@content,$b),json:=[(json($c)//sources)()/{'format':replace(label,'(\d+).','mp4-$1'),'url':file}]),let $e:=($json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format!='meta']/format order by $x return $x) return (formats:=join($e,', '),best:=$e[last()])) else (json:=[for $x at $i in $c return {$i||'e':{'name':concat('RTV Oost - ',//div[@id=concat('video',$i)]/span[@class='mediaTitle'],$b),'formats':[(json($x)//sources)()/{'format':replace(label,'(\d+).','mp4-$1'),'url':file}]}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.at5.nl/live=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "http://www.at5.nl/video/json?s=live" --xquery "name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','AT5 - Livestream ($1$2$3)'),let $a:=json($raw)/source/(def)() return json:=[('a','b','c','d') ! {'format':concat('rtsp-',.),'url':concat(replace($a[type='rtmp']/file,'.+?(:.+).','rtsp$1'),.)},{'format':'meta','url':$a[type='hls']/file},tail(tokenize(unparsed-text($a[type='hls']/file),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$a[type='hls']/file),extract(.,'(.+m3u8)',1))}],let $b:=($json()[contains(format,'rtsp')]/format,$json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()])" --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.at5.nl/gemist=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "name:=concat('AT5 - ',//div[@class='banner_label'],replace(//a[@class='video-player']/@href,'.+(\d{4})/(\d{2})/(\d{2}).+',' ($3$2$1)')),let $a:=json(replace(//script/extract(.,'sources: (.+),\s+\]',1,'s')[.],',\s+\}','}')||']')() return json:=[('low','medium','hi') ! {'format':concat('mp4-',.),'url':replace($a[last()]/file,'(.+_).+(\.mp4)',concat('$1',.,'$2'))},for $x in ('low','medium','hi') ! replace($a[type='hls']/file,'(.+_).+(\.mp4)',concat('$1',.,'$2')) return tail(tokenize(unparsed-text($x),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$x),extract(.,'(.+m3u8)',1))}],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.at5.nl/artikelen=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "name:=concat('AT5 - ',//meta[@property='og:title']/@content,replace(//meta[@property='article:published_time']/@content,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)'))" -f "concat('http://www.at5.nl/embedder/smil?m=',//div/@data-video)" -e "json:=[//@src ! {'format':concat('mp4-',extract(.,'_(.+)\.',1)),'url':concat('http://rtvnh-dl1.streamgate.nl',substring-after(.,'content2'))},for $x in //@src ! concat(replace(//@base,'rtmp','http'),substring-after(.,'mp4:'),'/playlist.m3u8') return tail(tokenize(unparsed-text($x),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$x),extract(.,'(.+m3u8)',1))}],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.rtvutrecht.nl/live=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "prid:=//script/extract(.,'\"prid\": \"(.+^)\"',1)[.]" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPOLive_meta
) ELSE IF NOT "%url:www.rtvutrecht.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "if (count(//div[contains(@id,'videoplayer')])=1) then let $a:=//script/extract(.,'(http.+mp4)',1)[.] return (name:=concat('RTV Utrecht - ',if (contains($url,'gemist')) then substring-before(//h2[@class='h2-large-met-grijs border-top'][1],' -') else replace(if (//p[@class='margin-bottom-5 fragment-bijschrift']/text()) then //p[@class='margin-bottom-5 fragment-bijschrift'] else //meta[@name='og:title']/@content,'["']',''''''),replace($a,'.+(\d{4})/(\d{2})/(\d{2}).+',' ($3$2$1)')),_url:=$a) else (json:=[for $x at $i in //div[contains(@id,'videoplayer')]/@id return {$i||'e':let $a:=//script[contains(.,$x)]/extract(.,'(http.+mp4)',1)[.] return {'name':concat('RTV Utrecht - ',replace(//p[@class='margin-bottom-5 fragment-bijschrift'][$i],'["']',''''''),replace($a,'.+(\d{4})/(\d{2})/(\d{2}).+',' ($3$2$1)')),'url':$a}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.omroepgelderland.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "let $a:=//meta[@property='og:type']/@content return let $b:=replace(//@datetime,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)') return let $c:=//div[@data-button='player-still-overlay icon-play'] return if (count($c)=1) then if ($a) then (name:=if ($a='video:episode') then concat('Omroep Gelderland - ',(//h3)[1],replace(//@data-media,'.+?(\d+)/(\d+)/\d{4}(\d+).+',' ($3$2$1)')) else concat('Omroep Gelderland - ',replace($c/@title,'["']',''''''),$b),_url:=$c/@data-media) else (name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','Omroep Gelderland - Livestream ($1$2$3)'),url:=extract(unparsed-text(//@data-media),'(.+m3u8)',1)) else (json:=[for $x at $i in $c return {$i||'e':{'name':concat('Omroep Gelderland - ',replace($x/@title,'["']',''''''),$a),'url':$x/@data-media}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.omroepwest.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "let $a:=//meta[@property='og:type']/@content return if (count(//@data-script)=1) then json(extract(unparsed-text(//@data-script),'var opts = (.+);',1))/(if ($a) then (name:=if ($a='video:episode') then replace(clipData/title,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+- (.+)','Omroep West - $4 ($3$2$1)') else concat('Omroep West - ',replace(clipData/title,'["']',''''''),replace(clipData/publisheddate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),let $b:=publicationData/defaultMediaAssetPath return json:=[clipData/(assets)()/{'format':concat('mp4-',bandwidth),'url':concat($b,src)}]) else (name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','Omroep West - Livestream ($1$2$3)'),let $b:=clipData/(assets)(1)/concat('http:',src) return json:=[{'format':'meta','url':$b},tail(tokenize(unparsed-text($b),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$b),extract(.,'(.+m3u8)',1))}]),let $c:=($json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format!='meta']/format order by $x return $x) return (formats:=join($c,', '),best:=$c[last()])) else (json:=[//@data-script ! {position()||'e':json(extract(unparsed-text(.),'var opts = (.+);',1))/{'name':concat('Omroep West - ',replace(clipData/title,'["']',''''''),replace(clipData/publisheddate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),'formats':let $b:=publicationData/defaultMediaAssetPath return [clipData/(assets)()/{'format':concat('mp4-',bandwidth),'url':concat($b,src)}]}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.rijnmond.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "let $a:=//meta[@property='og:type']/@content return if (count(//@data-script)=1) then json(extract(unparsed-text(//@data-script),'var opts = (.+);',1))/(if ($a) then (name:=concat('RTV Rijnmond - ',if ($a='video:episode') then substring-before(clipData/title,' -') else replace(clipData/title,'["']',''''''),replace(clipData/publisheddate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),let $b:=publicationData/defaultMediaAssetPath return json:=[clipData/(assets)()/{'format':concat('mp4-',bandwidth),'url':concat($b,src)}],let $c:=for $x in $json()/format order by $x return $x return (formats:=join($c,', '),best:=$c[last()])) else (name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','RTV Rijnmond - Livestream ($1$2$3)'),let $b:=clipData/(assets)(1)/concat('http:',src) return _url:=concat(resolve-uri('.',$b),extract(unparsed-text($b),'(.+m3u8)',1)))) else (json:=[//@data-script ! {position()||'e':json(extract(unparsed-text(.),'var opts = (.+);',1))/{'name':concat('RTV Rijnmond - ',replace(clipData/title,'["']',''''''),replace(clipData/publisheddate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),'formats':let $b:=publicationData/defaultMediaAssetPath return [clipData/(assets)()/{'format':concat('mp4-',bandwidth),'url':concat($b,src)}]}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.omroepzeeland.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "name:=if (contains($url,'streams')) then replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','Omroep Zeeland - Livestream ($1$2$3)') else concat('Omroep Zeeland - ',//meta[@property='og:title']/@content,replace(//div[@class='field field-post-date'],'.+?(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($1$2$3)'))" -f "if (//script[contains(@src,'bbvms')]) then //script[contains(@src,'bbvms')]/@src else concat('http://omroepzeeland.bbvms.com/p/OmroepZeelandDefault/c/',//@data-bbwid,'.js')" --xquery "json(extract($raw,'var opts = (.+);',1))/(let $a:=publicationData/defaultMediaAssetPath return json:=[if (contains($url,'livetv')) then (clipData/(assets)()[mediatype='MP4_MAIN']/{'format':concat('rtmp-',bandwidth),'url':src},for $x in clipData/(assets)()[mediatype='MP4_IPOD']/src return tail(tokenize(unparsed-text($x),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$x),extract(.,'(.+m3u8)',1))}) else clipData/(assets)()/{'format':concat(replace(src,'.+\.(.+)','$1-'),bandwidth),'url':concat($a,src)}],let $b:=(for $x in $json()[contains(format,'rtmp')]/format order by $x return $x,for $x in $json()[not(contains(format,'rtmp'))]/format order by $x return $x) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()]))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.omroepbrabant.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "let $a:=//meta[@property='og:type'] return if (count((//@data-url,//@data-script))=1) then json(extract(unparsed-text((//@data-url,//@data-script)),'var opts = (.+);',1))/clipData/(if ($a) then (name:=concat('Omroep Brabant - ',replace(title,'["']',''''''),replace(publisheddate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),json:=[(assets)()/{'format':concat('mp4-',bandwidth),'url':src}]) else (name:=replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)','Omroep Brabant - Livestream ($1$2$3)'),let $b:=substring-before((assets)(1)/src,'?') return json:=[{'format':'meta','url':$b},tail(tokenize(unparsed-text($b),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$b),extract(.,'.+/(.+m3u8)',1))}]),let $c:=($json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format!='meta']/format order by $x return $x) return (formats:=join($c,', '),best:=$c[last()])) else (json:=[//@data-script ! {position()||'e':json(extract(unparsed-text(.),'var opts = (.+);',1))/clipData/{'name':concat('Omroep West - ',replace(title,'["']',''''''),replace(publisheddate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),'formats':[(assets)()/{'format':concat('mp4-',bandwidth),'url':src}]}}],videos:=join($json()(),', '))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.l1.nl/epg_nowon/popup/tv=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -f "//iframe/@src" -e "prid:=//script/extract(.,'prid: \"(.+^)\"',1)[.]" --output-format^=cmd^"') DO %%A
  GOTO NPOLive_meta
) ELSE IF NOT "%url:www.l1.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "json(extract(unparsed-text((//iframe ! doc(concat('http:',@src))//@src,//script[contains(@src,'bbvms')]/@src)),'var opts = (.+);',1))/(if (clipData) then (name:=concat('L1 - ',replace(clipData/title,'(.+) -.+','$1'),replace(clipData/publisheddate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),let $a:=publicationData/defaultMediaAssetPath return json:=[clipData/(assets)()/{'format':concat('mp4-',bandwidth),'url':concat($a,src)}],let $b:=for $x in $json()/format order by $x return $x return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()])) else ())" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:www.telegraaf.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "name:=concat('Telegraaf - ',//h2,replace(//script/extract(.,'getPubDate.+?(\d+)',1,'s')[.],'(\d{4})(\d{2})(\d{2})',' ($3$2$1)'))" -f "//iframe/@src" -f "//script/extract(.,'playlist: \"(.+^)\"',1)[.]" --xquery "json:=$json//locations/[let $a:=(adaptive)(2)/src return ({'format':'meta','url':$a},tail(tokenize(unparsed-text($a),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$a),extract(.,'(.+m3u8)',1))}),(progressive)()/{'format':concat('mp4-',height),'url':.//src}],let $b:=(for $x in $json()[contains(format,'mp4')]/format order by $x return $x,$json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()])" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:nickelodeon.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "let $a:=//meta[@itemprop='name']/@content return doc(//@data-mrss)/(name:=concat('Nickelodeon - ',$a,replace(//pubDate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),json:=[doc(//media:content/@url)//rendition/{'format':concat('mp4-',@bitrate),'url':src}]),formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:ketnet.be=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" --xquery "let $a:=replace(//script/extract(.,'= new Date\((.+?)\);',1)[.] div 1000 * dayTimeDuration('PT1S') + date('1970-01-01'),'(\d+)-(\d+)-(\d+)',' ($3$2$1)') return json(//script/extract(.,'playerConfig = (.+\})',1)[.])/(if (unparsed-text-available(.//hls)) then (name:=concat('Ketnet - ',title,$a),let $b:=.//hls return json:=[{'format':'meta','url':$b},tail(tokenize(unparsed-text($b),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$b),extract(.,'(.+m3u8)',1))}],let $c:=($json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($c,', '),best:=$c[last()])) else ())" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:disney.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "ref:=string-to-base64Binary(concat('http://',$host)),//script/(if (@class) then json(extract(.,'Config = (.+?\});',1,'s')[.])/(pid:=partnerId,eid:=entryId) else json(extract(.,'burger=(.+):\(',1)[.])/(.//externals)()/(pid:='_'||account,eid:=data_id))" -f "concat('http://cdnapi.kaltura.com/api_v3/index.php?service=multirequest&format=1&1:service=session&1:action=startWidgetSession&1:widgetId=',$pid,'&2:service=baseentry&2:action=get&2:entryId=',$eid,'&3:service=flavorAsset&3:action=getByEntryId&3:entryId=',$eid)" --xquery "name:=$json(2)/concat('Disney - ',name,replace(createdAt * dayTimeDuration('PT1S') + date('1970-01-01'),'(\d+)-(\d+)-(\d+)',' ($3$2$1)')),json:=[let $a:=concat(substring-before($json(2)/dataUrl,'format'),'flavorIds/',join($json(3)()[isWeb='true']/id,','),'/format/applehttp/protocol/http?referrer=',$ref) return ({'format':'meta','url':system(x'%xidel_esc% --error-handling=4xx=accept --method=HEAD {$a} -e \"if (contains($headers[1]^,''404''^)^) then (^) else $url\"')},tail(tokenize(unparsed-text($a),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':uri-decode(replace(extract(.,'(.+m3u8.+)',1),'\+','%%20'))},$json(3)()/{'format':if (isOriginal='true') then 'mp4-source' else concat(fileExt,'-',bitrate),'url':system(x'%xidel_esc% --error-handling=4xx=accept --method=HEAD {concat($json(2)/dataUrl,'/flavorId/',id,'?referrer=',$ref)} -e \"if (contains($headers[1]^,''404''^)^) then (^) else $url\"')}[url])],let $b:=(for $x in $json()[contains(format,'-')]/format order by $x return $x,$json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()])" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:cartoonnetwork.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -f "concat('http://cdnapi.kaltura.com/api_v3/index.php?service=multirequest&format=1&1:service=session&1:action=startWidgetSession&1:widgetId=_',//@data-partner-id,'&2:ks={1:result:ks}&2:service=baseentry&2:action=get&2:entryId=',//@data-video-id,'&3:ks={1:result:ks}&3:service=flavorAsset&3:action=getByEntryId&3:entryId=',//@data-video-id)" --xquery "name:=$json(2)/concat('Cartoon Network - ',name,replace(createdAt * dayTimeDuration('PT1S') + date('1970-01-01'),'(\d+)-(\d+)-(\d+)',' ($3$2$1)')),json:=[$json(3)()/{'format':if (isOriginal='true') then 'mp4-source' else concat(fileExt,'-',bitrate),'url':system(x'%xidel_esc% --error-handling=4xx=accept --method=HEAD {concat(substring-before($json(2)/downloadUrl,'raw'),'playManifest/entryId/',$json(2)/id,'/flavorId/',id,'/format/url/protocol/http/a.',fileExt)} -e \"if (contains($headers[1]^,''404''^)^) then (^) else $url\"')}[url]],let $a:=for $x in $json()/format order by $x return $x return (formats:=join($a,', '),best:=$a[last()])" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:24kitchen.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "name:=concat('24Kitchen - ',//h1[@class='fn title'])" -f "extract($raw,'tp:releaseUrl=\"(.+^)\"',1)" --xquery "json:=[//video/{'format':concat('mp4-',@system-bitrate idiv 1000),'url':@src}],let $a:=for $x in $json()/format order by $x return $x return (formats:=join($a,', '),best:=$a[last()])" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:dumpert.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% -H "Cookie: nsfw=1;cpc=10" --user-agent "BatchGemist 1.51" "%url%" --xquery "let $a:=json(if (//@data-files) then binary-to-string(base64Binary(//div/@data-files)) else //script/extract(.,'(\{.+\}),',1)[.]) return if ($a/embed) then _url:=replace($a/embed,'youtube:','https://youtu.be/') else (name:=concat('Dumpert - ',//meta[@name='title']/@content),json:=[$a()[.!='still'] ! {'format':.,'url':$a(.)}],let $b:=(for $x in $json()[format!='720p']/format order by $x return $x,$json()[format='720p']/format) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()]))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:comedycentral.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "let $a:=if (count(//@data-mrss)=1) then concat(//h1,' - ',(//h2)[1]) else //li[contains(a/@href,extract($url,'.+=(.+)|.+/(\d+)',(1,2))[.])] ! (if (@data-franchise) then concat(@data-franchise,' - ',a/@title) else replace(@data-title,':','')) return doc(if (count(//@data-mrss)=1) then //@data-mrss else //li[contains(a/@href,extract($url,'.+=(.+)|.+/(\d+)',(1,2))[.])]/@data-mrss)/(name:=concat('Comedy Central - ',$a,replace(//pubDate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),doc(//media:content/@url)/(if (//rendition) then (json:=[//rendition/{'format':concat('mp4-',@bitrate),'url':src}],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format) else ()))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:nl.funnyclips.cc=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "let $a:=//meta[@property='og:title']/@content return doc(//script/extract(.,'\{\}, ''(.+)''',1)[.])/(name:=concat('Funny Clips - ',$a,replace(//pubDate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),doc(//media:content/@url)/(if (//rendition) then (json:=[//rendition/{'format':concat('mp4-',@bitrate),'url':src}],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format) else ()))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:mtv.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -e "json(//script/extract(.,'pagePlaylist = (.+);',1)[.])()[id=extract($url,'.+/(\d+)-',1)]/(let $a:=if (subtitle!=null) then concat(title,' - ',subtitle) else title return doc(mrss)/(name:=concat($a,replace(//pubDate,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)')),doc(//media:content/@url)/(if (//rendition) then (json:=[//rendition/{'format':concat('mp4-',@bitrate),'url':src}],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format) else ())))" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:foxsports.nl=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "%url%" -f "concat('http://www.foxsports.nl/videodata/',//@data-videoid,'.xml')" -e "name:=concat('FOX Sports - ',//title,replace(//publicationDate,'(\d{4})(\d{2})(\d{2}).+',' ($3$2$1)'))" -f "//videoSource[@format='HLS']/uri" --xquery "json:=[{'format':'meta','url':$url},tail(tokenize($raw,'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.'),extract(.,'(.+m3u8)',1))}],let $a:=($json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format!='meta']/format order by $x return $x) return (formats:=join($a,', '),best:=$a[last()])" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE IF NOT "%url:tweakers.net=%"=="%url%" (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% --method^=POST "%url%" --xquery "if (//iframe) then let $a:=replace(//span[@itemprop='datePublished']/@content,'(\d+)-(\d+)-(\d+).+',' ($3$2$1)') return if (count(//iframe)=1) then json(doc(substring-before(//iframe/@src,'?'))//script/extract(.,',(\{.+)\)',1)[.])/(name:=concat('Tweakers - ',(.//title)[1],$a),json:=[(.//progressive)()/{'format':concat('mp4-',height),'url':(sources)()/src}]) else json:=[//iframe/doc(substring-before(./@src,'?'))/{position()||'e':json(//script/extract(.,',(\{.+)\)',1)[.])/{'name':concat('Tweakers - ',(.//title)[1],$a),'formats':(.//progressive)()/{'format':concat('mp4-',height),'url':(sources)()/src}}}] else json(//script/extract(.,',(\{.+)\)',1)[.])/(name:=concat('Tweakers - ',(.//title)[1]),json:=[(.//progressive)()/{'format':concat('mp4-',height),'url':(sources)()/src}]),if ($json(1)/format) then let $b:=for $x in $json()/format order by $x return $x return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()]) else videos:=join($json()(),', ')" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
) ELSE (
  ECHO.
  ECHO Ongeldige programmalink.
  ECHO.
  ECHO.
  GOTO Input
)

IF DEFINED json (
  GOTO Formats
) ELSE IF DEFINED _url (
  GOTO Task
) ELSE (
  ECHO.
  ECHO Video niet (meer^) beschikbaar.
  ECHO.
  ECHO.
  ENDLOCAL
  GOTO Input
)

REM ================================================================================================

:NPO_meta
FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "http://e.omroep.nl/metadata/%prid%" --xquery "json(extract($raw,'\((.+)\)',1))/(name:=replace(concat(if (count(.//naam)=1) then .//naam else join(.//naam,' en '),' - ',if (ptype='episode') then (if (aflevering_titel) then (if (contains(titel,aflevering_titel)) then titel else (if (contains(aflevering_titel,titel)) then aflevering_titel else concat(titel,' - ',aflevering_titel))) else titel) else concat(.//serie_titel,' - ',titel),if (matches('%date%','^\d')) then ' (%date%)' else system(x'%xidel_esc% \"http://www.npo.nl/{prid}\" -e \"replace($url^,''.+?(\d+^)-(\d+^)-(\d+^).+''^,'' ($1$2$3^)''^)\"')),'["']',''''''),prid:=prid,pubopties:=pubopties,streams:=streams,t:=if (tijdsduur instance of string) then hours-from-time(tijdsduur)*3600+minutes-from-time(tijdsduur)*60+seconds-from-time(tijdsduur) else (),ss:=hours-from-time(start)*3600+minutes-from-time(start)*60+seconds-from-time(start),to:=hours-from-time(eind)*3600+minutes-from-time(eind)*60+seconds-from-time(eind),tt888:=tt888)" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
GOTO NPO

REM ================================================================================================

:NPO
IF DEFINED pubopties (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('ECHO %pubopties% ^| %xidel% "http://ida.omroep.nl/npoplayer/i.js" -e "token:=replace(extract($raw,'\"(.+^)\"',1),'^(.{5})((.*?)(\d)(.*?)(\d)(.*)|(.{6})(.)(.)(.*))(.{5})$','$1$3$6$5$4$7$8$10$9$11$12')" - --xquery "let $a:=for $x in $json/(if (contains(.(),'adaptive')) then tokenize(('adaptive '||join(.()[.!='adaptive'],',')),' ') else join(.(),',')) return if ($x='adaptive') then substring-before(json(concat('http://ida.omroep.nl/odi/?prid=%prid%&puboptions=',$x,'&adaptive=yes&token=',$token))/(streams)(),'p&callback') ! (if (unparsed-text-available(.)) then for $x in json(.) return ({'format':'meta','url':$x/url},tail(tokenize(unparsed-text($x/url),'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.',$x/url),extract(.,'(.+m3u8)',1))}) else ()) else json(concat('http://ida.omroep.nl/odi/?prid=%prid%&puboptions=',$x,'&adaptive=no&token=',$token))/(streams)() ! (if (unparsed-text-available(substring-before(.,'p&callback'))) then json(substring-before(.,'p&callback'))/{'format':concat('mp4-',extract(url,'.+/([a-z]+)',1)),'url':substring-before(url,'?')} else ()) return if ($a) then (json:=[$a],let $b:=(reverse($a[contains(format,'mp4')]/format),$a[format='meta']/format,for $x in $a[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()])) else ()" --output-format^=cmd') DO %%A
) ELSE IF DEFINED streams (
  FOR /F "delims=" %%A IN ('ECHO %streams% ^| %xidel% - --xquery "if (count($json()/url)=1) then _url:=system(x'%xidel_esc% --method=HEAD --error-handling=xxx=accept {replace($json()/url,' ','%%20')} -e \"if (contains($headers[1]^,''404''^)^) then (^) else $url\"') else let $a:=$json()/{'format':if (type) then concat('mp4-',max($json()/kwaliteit)+1) else concat(if (formaat='h264') then 'mp4' else formaat,'-',kwaliteit),'url':if (ends-with(url,'asf')) then doc(url)//@href else if (contains(url,'content-ip')) then system(x'%xidel_esc% -d \"[{{{{\\\"file\\\":\\\"{url}\\\"}}}}]\" \"http://nos.nl/video/resolve/\" -e \"$json(^)/file\"') else system(x'%xidel_esc% --method=HEAD --error-handling=xxx=accept {replace(url,' ','%%20')} -e \"if (contains($headers[1]^,''404''^)^) then (^) else $url\"')}[url] return if ($a) then (json:=[$a],let $b:=(for $x in $json()[contains(format,'wmv')]/format order by $x return $x,for $x in $json()[contains(format,'mp4')]/format order by $x return $x) return (formats:=join($b,', '),best:=$b[last()])) else ()" --output-format^=cmd') DO %%A
) ELSE (
  ECHO.
  ECHO Video niet beschikbaar.
  ECHO.
  ECHO.
  GOTO Input
)

IF DEFINED json (
  GOTO Formats
) ELSE IF DEFINED _url (
  GOTO Task
) ELSE (
  ECHO.
  ECHO Video niet beschikbaar.
  ECHO.
  ECHO.
  GOTO Input
)

REM ================================================================================================

:NPOLive_meta
FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "http://e.omroep.nl/metadata/%prid%" -e "json(extract($raw,'\((.+)\)',1))/(name:=concat(titel,replace('%date%','.+?(\d+)-(\d+)-(\d+)',' - Livestream ($1$2$3)')),hls:=(streams)()[type='hls']/url)" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
GOTO NPOLive

REM ================================================================================================

:NPOLive
FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "http://ida.omroep.nl/npoplayer/i.js" -f "concat('http://ida.omroep.nl/aapi/?stream=%hls%&token=',replace(extract($raw,'\"(.+^)\"',1),'^(.{5})((.*?)(\d)(.*?)(\d)(.*)|(.{6})(.)(.)(.*))(.{5})$','$1$3$6$5$4$7$8$10$9$11$12'))" -f "$json/stream" -e "json:=[{'format':'meta','url':$url},tail(tokenize($raw,'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':concat(resolve-uri('.'),extract(.,'(.+m3u8)',1))}],formats:=join($json()/format,', '),best:=$json()[last()]/format" --output-format^=cmd^"') DO %%A

IF DEFINED json (
  GOTO Formats
) ELSE (
  ECHO.
  ECHO Livestream niet beschikbaar.
  ECHO.
  ECHO.
  GOTO Input
)

REM ================================================================================================

:rtlXL
FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% "http://www.rtl.nl/system/s4m/vfd/version=2/uuid=%uuid%/fmt=adaptive/" --xquery "$json/(name:=replace(concat(.//station,' - ',abstracts/name,' - ',if (.//classname='uitzending') then episodes/name else .//title,replace(.//original_date * dayTimeDuration('PT1S') + date('1970-01-01'),'(\d+)-(\d+)-(\d+)',' ($3$2$1)')),'["']',''''''),q:=.//quality)" -f "$json/(if (meta/nr_of_videos_total=0) then () else concat(meta/videohost,material/videopath))" --xquery "json:=[{'format':'meta','url':$url},tail(tokenize($raw,'#EXT-X-STREAM-INF:')) ! {'format':string(extract(.,'BANDWIDTH=(\d+)',1) idiv 1000),'url':extract(.,'(.+m3u8)',1)},{'format':'mp4-a2t','url':concat('http://pg.us.rtl.nl/rtlxl/network/a2t/progressive/',replace(substring-after($url,'/adaptive/'),'m3u8','mp4'))},{'format':'mp4-a3t','url':concat('http://pg.us.rtl.nl/rtlxl/network/a3t/progressive/',replace(substring-after($url,'/adaptive/'),'m3u8','mp4'))},if ($q='HD') then {'format':'mp4-nettv','url':concat('http://pg.us.rtl.nl/rtlxl/network/nettv/progressive/',replace(substring-after($url,'/adaptive/'),'m3u8','mp4'))} else ()],let $a:=($json()[contains(format,'mp4')]/format,$json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($a,', '),best:=$a[last()])" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A

IF DEFINED json (
  GOTO Formats
) ELSE (
  ECHO.
  ECHO Video nog niet, of niet meer beschikbaar.
  ECHO.
  ECHO.
  GOTO Input
)

REM ================================================================================================

:Formats
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
IF DEFINED videos (
  ECHO.
  ECHO Beschikbare video's: %videos%
  SET /P "video=Kies gewenste video: "
  FOR /F %%A IN ('^"%xidel% -e "if (matches('%videos%','^(.*\W)?!video!(\W.*)?$')) then '!video!' else 'error'"^"') DO (
    IF "%%A"=="error" (
      ECHO.
      ECHO Ongeldige video.
      ECHO.
      ECHO.
      ENDLOCAL
      GOTO Input
    )
  )
  FOR /F "delims=" %%A IN ('ECHO !json! ^| %xidel% - --xquery "$json()('!video!')/(name:=name,if (formats) then (json:=formats,let $a:=($json()[contains(format,'rtsp')]/format,for $x in $json()[contains(format,'mp4')]/format order by $x return $x,$json()[format='meta']/format,for $x in $json()[format castable as double]/format order by $x return $x) return (formats:=join($a,', '),best:=$a[last()])) else _url:=url)" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd') DO %%A
)
IF DEFINED _url (
  GOTO Task
)

ECHO.
ECHO Beschikbare formaten: %formats%
SET /P "format=Voer gewenst formaat in: [%best%] "
IF "%format%"=="" SET "format=%best%"
FOR /F %%A IN ('^"%xidel% -e "if (matches('%formats%','^(.*\W)?%format%(\W.*)?$')) then '%format%' else 'error'"^"') DO (
	IF "%%A"=="error" (
		ECHO.
		ECHO Ongeldig formaat.
		ECHO.
		ECHO.
		ENDLOCAL
		GOTO Input
	)
)
FOR /F "delims=" %%A IN ('ECHO !json! ^| %xidel% - -e "_url:=$json()[format='%format%']/url" --output-format^=cmd') DO %%A
GOTO Task
  
REM ================================================================================================

:Task
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
IF "%_url:youtu.be=%"=="%_url%" (
  ECHO.
  SET /P "task=Videolink achterhalen, of Downloaden? [V/d] "
  IF /I "!task!"=="d" GOTO Download

  IF DEFINED ss (
    IF "%_url:mms://=%"=="%_url%" (
      FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% -e "concat('%_url%?start=',round(%ss%),'^&end=',round(%to%))"^"') DO SET "_url=%%A"
    )
  )
)

ECHO.
ECHO Videolink:
ECHO %_url%
ECHO|SET /P ="%_url:^=%"|clip.exe
ECHO.
ECHO Videolink gekopieerd naar het klembord.
ECHO.
ECHO.
ENDLOCAL
ENDLOCAL
GOTO Input

REM ================================================================================================

:Download
ECHO.
ECHO Doelmap: %~dp0
SET /P "remap=Wijzigen? [J/n] "
IF /I "%remap%"=="n" (
  SET "map=%~dp0"
) ELSE (
  SET /P "map=Opslaan in: "
)
IF NOT "%map:~-1%"=="\" SET "map=%map%\"

FOR /F "tokens=1 delims=?" %%A IN ("%_url%") DO (
  IF /I "%%~xA"==".m4a" SET "ext=.m4a"
  IF /I "%%~xA"==".m4v" SET "ext=.mp4"
  IF /I "%%~xA"==".mp4" SET "ext=.mp4"
  IF /I "%%~xA"==".m3u8" SET "ext=.mp4"
  IF /I "%%~xA"==".asf" SET "ext=.wmv"
)

ECHO.
SETLOCAL DISABLEDELAYEDEXPANSION
FOR /F "delims=" %%A IN ('^"%xidel% -e "name:=replace(replace(normalize-space('%name%'),':','-'),'[<>/\\|?*^]','')" --output-encoding^=oem --output-format^=cmd^"') DO %%A
ECHO Bestandsnaam: %name%
SET /P "rename=Wijzigen? [J/n] "
IF /I NOT "%rename%"=="n" (
  SET /P "name=Nieuwe bestandsnaam: "
)

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
IF "%tt888%"=="ja" (
  ECHO.
  SET /P "subs=Ondertiteling Downloaden? [j/N] "
  IF /I "!subs!"=="j" (
    SET subs=1
    ECHO.
    SET /P "mux=Ondertiteling Muxen? [j/N] "
    IF /I "!mux!"=="j" (
      SET mux=1
    ) ELSE (
      SET mux=
    )
  ) ELSE (
    SET subs=
  )
)

IF NOT "%_url:mms://=%"=="%_url%" SET "_url=%_url:mms://=mmsh://%"

ECHO.
IF DEFINED ss (
  IF DEFINED mux (
    %ffmpeg% -hide_banner -ss %ss% -i "%_url%" -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -t %t% -c copy -bsf:a aac_adtstoasc -c:s mov_text -metadata:s:s language=dut "!map!!name!%ext%"
  ) ELSE (
    %ffmpeg% -hide_banner -ss %ss% -i "%_url%" -t %t% -c copy -bsf:a aac_adtstoasc "!map!!name!%ext%"
    IF DEFINED subs ECHO. & %ffmpeg% -hide_banner -ss %ss% -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -t %t% "!map!!name!.srt"
  )
) ELSE (
  SET /P "part=Fragment downloaden? [j/N] "
  IF /I "!part!"=="j" (
    SET /P "ss=Voer begintijd in (in seconden, of als uu:mm:ss[.xxx]) []: "
    SET /P "t=Voer tijdsduur in (in seconden, of als uu:mm:ss[.xxx]) []: "
    ECHO.
    IF DEFINED mux (
      IF NOT DEFINED ss (
        %ffmpeg% -hide_banner -i "%_url%" -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -t !t! -c copy -bsf:a aac_adtstoasc -c:s mov_text -metadata:s:s language=dut "!map!!name!%ext%"
      ) ELSE IF "!ss!"=="0" (
        %ffmpeg% -hide_banner -i "%_url%" -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -t !t! -c copy -bsf:a aac_adtstoasc -c:s mov_text -metadata:s:s language=dut "!map!!name!%ext%"
      ) ELSE IF NOT DEFINED t (
        %ffmpeg% -hide_banner -ss !ss! -i "%_url%" -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc -c:s mov_text -metadata:s:s language=dut "!map!!name!%ext%"
      ) ELSE (
        %ffmpeg% -hide_banner -ss !ss! -i "%_url%" -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -t !t! -c copy -bsf:a aac_adtstoasc -c:s mov_text -metadata:s:s language=dut "!map!!name!%ext%"
      )
    ) ELSE (
      IF NOT DEFINED ss (
        %ffmpeg% -hide_banner -i "%_url%" -t !t! -c copy -bsf:a aac_adtstoasc "!map!!name!%ext%"
        IF DEFINED subs ECHO. & %ffmpeg% -hide_banner -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -t !t! "!map!!name!.srt"
      ) ELSE IF "!ss!"=="0" (
        %ffmpeg% -hide_banner -i "%_url%" -t !t! -c copy -bsf:a aac_adtstoasc "!map!!name!%ext%"
        IF DEFINED subs ECHO. & %ffmpeg% -hide_banner -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -t !t! "!map!!name!.srt"
      ) ELSE IF NOT DEFINED t (
        %ffmpeg% -hide_banner -ss !ss! -i "%_url%" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc "!map!!name!%ext%"
        IF DEFINED subs ECHO. & %ffmpeg% -hide_banner -ss !ss! -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" "!map!!name!.srt"
      ) ELSE (
        %ffmpeg% -hide_banner -ss !ss! -i "%_url%" -t !t! -c copy -bsf:a aac_adtstoasc "!map!!name!%ext%"
        IF DEFINED subs ECHO. & %ffmpeg% -hide_banner -ss !ss! -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -t !t! "!map!!name!.srt"
      )
    )
  ) ELSE (
    ECHO.
    IF DEFINED mux (
      %ffmpeg% -hide_banner -i "%_url%" -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc -c:s mov_text -metadata:s:s language=dut "!map!!name!%ext%"
    ) ELSE (
      %ffmpeg% -hide_banner -i "%_url%" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc "!map!!name!%ext%"
      IF DEFINED subs ECHO. & %ffmpeg% -hide_banner -sub_charenc CP1252 -i "http://e.omroep.nl/tt888/%prid%" "!map!!name!.srt"
    )
  )
)
ECHO.
ECHO.
ENDLOCAL
ENDLOCAL
ENDLOCAL
ENDLOCAL
GOTO Input

REM ================================================================================================

:Help
ECHO.
ECHO  [Beschrijving]
ECHO   BatchGemist is een batchscript om video's van verscheidene websites te downloaden, of de
ECHO   videolink ervan te achterhalen.
ECHO.
ECHO  [Benodigdheden]
ECHO   - xidel.exe (http://videlibri.sourceforge.net/xidel.html#downloads)
ECHO    Xidel is het hart van BatchGemist en is verantwoordelijk voor het ontleden van zo'n beetje
ECHO    alle gegevens.
ECHO    Download Xidel (versie 0.9.4 of nieuwer) en plaats 'xidel.exe' in dezelfde map als dit
ECHO    batchscript, of wijzig de programma-map in dit script onder ":Check".
ECHO   - ffmpeg.exe (http://ffmpeg.zeranoe.com/builds)
ECHO    Met de gegenereerde videolink als invoer zorgt FFMpeg ervoor dat de video effici‰nt wordt
ECHO    gedownload.
ECHO    Download FFMpeg en plaats 'ffmpeg.exe' in dezelfde map als dit batchscript, of wijzig de
ECHO    programma-map in dit script onder ":Check".
ECHO   - clip.exe (http://www.c3scripts.com/tutorials/msdos/clip.zip) [Windows XP]
ECHO    Clip kopieert de videolink naar het klembord. Vanaf Windows Vista wordt 'clip.exe' standaard
ECHO    meegeleverd, dus dit is alleen voor Windows XP gebruikers.
ECHO    Download Clip en plaats 'clip.exe' in de C:\WINDOWS\system32 map.
ECHO.
ECHO  [Ondersteunde websites]
ECHO   npo.nl        eenvandaag.nl     omropfryslan.nl      rtvutrecht.nl
ECHO   gemi.st        101.tv        rtvnoord.nl        omroepgelderland.nl
ECHO   2doc.nl                   rtvdrenthe.nl       omroepwest.nl
ECHO   anderetijden.nl    rtl.nl        rtvnh.nl         rijnmond.nl
ECHO   schooltv.nl      rtlxl.nl       omroepflevoland.nl    omroepzeeland.nl
ECHO   willemwever.nl    rtlnieuws.nl     rtvoost.nl        omroepbrabant.nl
ECHO   nos.nl        kijk.nl        at5.nl          l1.nl
ECHO.
ECHO.
PAUSE
ECHO.
ECHO   telegraaf.nl       comedycentral.nl
ECHO   nickelodeon.nl      nl.funnyclips.cc
ECHO   ketnet.be         mtv.nl
ECHO   disney.nl         foxsports.nl
ECHO   cartoonnetwork.nl     tweakers.net
ECHO   24kitchen.nl       collegerama.tudelft.nl
ECHO   dumpert.nl
ECHO.
ECHO  [Gebruik]
ECHO   Surf naar ‚‚n van de ondersteunde websites en kopieer de programmalink van een gewenst
ECHO   programma. Start dit batch-script en plak deze link d.m.v. rechtermuis-knop + plakken (Ctrl+V
ECHO   werkt hier niet).
ECHO.
ECHO   Dan volgt een opsomming van beschikbare formaten en wordt er gevraagd een keuze te maken.
ECHO   E‚n formaat, tussen blokhaken, is altijd voorgeselecteerd om de hoogste resolutie. Voor dit
ECHO   formaat kun je gewoon op ENTER drukken. Het formaat 'meta' en de formaten met alleen een getal
ECHO   zijn dynamische videostreams. De formaten die beginnen met 'mp4' zijn progressieve
ECHO   videostreams.
ECHO   Deze stap wordt overgeslagen als er maar ‚‚n formaat beschikbaar is.
ECHO.
ECHO   Dan volgen een aantal keuzevragen, beginnend met 'Videolink achterhalen, of Downloaden?
ECHO   [V/d]'. De keuze met hoofdletter is voorgeselecteerd. Voor 'Videolink achterhalen' kun je dan
ECHO   gewoon op ENTER drukken. Voor 'Downloaden' moet je wel 'd' invullen.
ECHO   Voor de '[J/n]'-, of '[j/N]'-vragen die dan volgen geldt precies hetzelfde. De keuze met
ECHO   hoofdletter is voorgeselecteerd.
ECHO.
ECHO   Druk op ENTER om BatchGemist af te sluiten.
ECHO.
ECHO.
IF DEFINED check (
  PAUSE & GOTO :EOF
) ELSE (
  GOTO Input
)